menu

Van Der Valk Hotel De Cantharel

Apeldoorn 63 Informeel, Modern, Natuur

Bij Van Der Valk Hotel De Cantharel hebben ze een Veilig en Vertrouwd Protocol opgesteld. Hieronder in het kort de algemene maatregelen. Klik door naar een uitgebreidere brochure betreft meetings. Hier vind u de diverse opstellingen per ruimte bij De Cantharel. 

Indien je een virtuele rondleiding zou willen, dan kun je contact opnemen met Anouk Timmer, via a.timmer@vandervalkapeldoorn.nl.

De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor alle opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten en hun medewerkers: 

Houd minimaal 1,5 meter afstand
Zorg voor goede hygiëne
Was regelmatig uw handen
Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg
Schud geen handen
Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts
Blijf thuis wanneer huisgenoten koorts hebben


Voorafgaand aan uw bijeenkomst
Registreer altijd vooraf uw bezoek bij de organisator van de bijeenkomst.
Reis zoveel mogelijk alleen en in het geval van Openbaar Vervoer zoveel mogelijk buiten de spits.  Lees de bevestiging en de bijbehorende informatie goed door.
Neem kennis van de protocollen en richtlijnen ten tijde van registratie en bij wijziging hiervan.  Bij wijzigingen in protocollen en richtlijnen, worden bezoekers geïnformeerd door de organisator van de bijeenkomst.
Blijf thuis bij (milde) gezondheidsklachten.
Blijf thuis als huisgenoten koorts hebben.
 

Tijdens de bijeenkomst
Neem de hygiënemaatregelen in acht.
Houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
Meld u na aankomst op de locatie bij de ontvangstbalie.
Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie en/of zaal telkens uw handen.
Volg de binnen de locatie gecommuniceerde richtlijnen.
Volg te allen tijde de instructies van de coronaverantwoordelijke, toezichthouders en medewerkers. 

De locatie behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten en/of koorts van toegang tot de locatie en/of deelname aan bijeenkomsten uit te sluiten. Dat geldt ook voor bezoekers die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven.
 

Bekijk hier onze uitgebreide Veilig en Vertrouw Protocol Meetings.