menu

Nationale Park De Hoge Veluwe

Hoederloo 30 rust, ruimte

Uiteraard worden alle leidende adviezen en maatregelen vanuit het RIVM opgevolgd. Dus afstand, looproutes, hygiëne etc etc. Daarnaast onderstaande punten uit ons Corono-protocol voor het restaurant/terras/ontvangstruimtes.

 

Ontvangst Park Paviljoen

 • De twee entreedeuren krijgen ieder een eigen functie als ingang of uitgang (niet in combinatie) d.m.v. pictogrammen en banners. Er is een speciaal vak voor kinderwagens.
 • In het Park Paviljoen is op de vloer d.m.v. gele lijnen en pijlen een looproute uitgezet.
 • Door middel van belijning is 1,5 meter afstand aangeduid voor de wachtrij voor toiletten en de wachtrij voor het Parkrestaurant.
 • Bij de entree staat een informatiebord over de route en de maatregelen met duidelijke instructies (niet te veel, alleen hoofdlijnen zodat gasten het kunnen onthouden).
 • Een medewerker, met bedrijfskleding restaurant, ontvangt en instrueert op drukke momenten bezoekers voor de entree van het Park Paviljoen.
 • Een gastheer/gastvrouw in de ontvangsthal verwijst gasten naar de Parkwinkel, toilet of naar de ontvangstdesk van het Parkrestaurant. Hij/zij zorgt dat gasten snel een keuze maken zodat een volgende naar binnen kan. Zij telt aantal mensen dat naar binnen gaat en communiceert met medewerker voor de ingang, via oortje.

 

Parkrestaurant – operationeel (max. 50 personen)

Het Parkrestaurant blijft tot nader order gesloten, tot na goedkeuring van volgend protocol (onder voorbehoud 1 juni):

 • Het maximum aantal bezoekers / zitplaatsen in het Parkrestaurant is: 30 mensen (= aantal gasten minus de bedieningsmedewerkers binnen het gebied waar wij de gasten plaatsen)
 • Bezoekers worden ontvangen op 1,5 meter van ontvangstdesk (vak afgezet met tape) door een gastheer/gastvrouw en geïnformeerd over de corona spelregels. Hier kunnen gasten reserveren en worden ze verwelkomd na reservering.
 • Iedere bezoeker wordt geplaceerd door een gastheer/gastvrouw en volgt zijn/haar aanwijzingen op.
 • De indeling van het restaurant blijft het zelfde, maar veel tafels vervallen. Er is ruimte voor 2 tot 4 personen aan een tafel. Er zijn speciale vakken voor kinderstoelen. De gangpaden zijn 2 meter breed (i.v.m. het verschuiven van stoelen naar achteren ruimer genomen dan 1,5 meter).
 • Uitsluitend het op basis maximaal verantwoorde capaciteit aantal stoelen is neergezet.
 • Om zo min mogelijk contactmomenten te hebben, worden dranken en gerechten bij het opnemen direct afgerekend met Hand held (persoons gebonden) en uitsluitend met PIN.
 • Er worden meerdere serveermeubels ingezet voorzien van wegwerpartikelen (bestek e.d.). 

Ontvangstzalen Park Paviljoen (max 50 personen boven verdeeld of meerdere ruimtes)

Ontvangstzalen kunnen onder voorbehoud vanaf 1 juni worden gereserveerd .

 • De richtlijnen van RIVM zijn leidend. Uitgangspunt is niet meer als 30 personen in een ruimte inclusief personeel.
 • Gebruik van de ontvangstzalen is uitsluitend mogelijk op reservering. Elke reservering kent een begin- en eindtijd.
 • Voor de capaciteitsbepaling van de zalen is de richtlijn gehanteerd 1 persoon per 5 m2. Het stoelenplan wordt zo vormgegeven dat er altijd voldoende afstand is gegarandeerd tussen bezoekers.
 • De zalen 1 & 2 (max 30 pers.) en de zalen 3 & 4 (max 30 pers.) worden altijd samen gereserveerd als overloop van elkaar. Er kunnen dus max. 60 personen boven; verdeeld in groepen van 30 aan beide kanten, mits ze niet gezamenlijk in de foyer terecht komen.
 • De lunch wordt zo veel mogelijk als Picknickvariant aangeboden. Bij slecht weer, kan wel een ruimte gereserveerd worden.
 • Er wordt voldoende tijd ingeruimd tussen reserveringen, om te voorkomen dat arriverende en vertrekkende bezoekers elkaar tegen komen.
 • Signing en markeringen voorzien bezoekers van informatie over looproutes en volgorde van binnenkomen en verlaten van de zaal.


 

Terras Park Paviljoen (max. 100 personen)

Het terras van het Park Paviljoen blijft tot nader order gesloten, tot na goedkeuring van het volgend protocol (onder voorbehoud 1 juni):

 • Het maximum aantal bezoekers / zitplaatsen na Corona aanpassingen is: voorterras 50, picknickbanken 30, dinerzaal terras 20. Totaal 100 maximaal is een veilige bezetting.
 • Het terras, inclusief picknickbanken en terras Dinerzaal, wordt afgezet met paaltjes of afzetlint, ten behoeve van overzicht en handhaving. 
 • In het midden aan voorzijde van het terras komt een ontvangstdesk met belijning van 1,5 meter voor de wachtrij. Op het plein komen banken waar bezoekers op 1,5 meter van elkaar kunnen wachten.
 • Bezoekers worden ontvangen door de gastheer/gastvrouw die hen informeert over de spelregels en placeert. Gasten nemen plaats waar wij ze zetten.
 • Om zo min mogelijk contactmomenten te hebben, worden dranken en gerechten bij het opnemen direct afgerekend met Hand held (persoons gebonden) en uitsluitend met PIN.
 • Om besmetting in afwas en kruisend verkeer te voorkomen worden disposables en monoverpakkingen gebruikt (nadeel= afval maar is zeker veiliger) Er worden meerdere serveermeubels ingezet voorzien van wegwerpartikelen (bestek e.d.).
 • Picknickbanken worden afgeplakt met lijnen zodat gasten 1.5 meter afstand bewaren.
 • QR codes op PICKNICK banken. De bezoeker kan hiermee zelf d.m.v. mobiel bestellen en rekent direct af, bon komt binnen in de bar en in de keuken.