menu

10 tips om geweldige ideeën uit een brainstorm te halen

Vind je het lastig om met goede ideeën uit een brainstormsessie te komen? Samen met het Convention Bureau Gelderland hebben we tien handige tips opgesteld die jouw creativiteit, vindingrijkheid en inspiratie stimuleren.

Tip 1 ontsnap uit de dagelijkse praktijk om in een 'flow' te komen 
Een nieuwe omgeving zorgt voor een nieuwe blik. Doorbreek de vaste patronen en zoek een nieuwe omgeving op voor je brainstorm. Is er bijvoorbeeld een locatie die aansluit bij het onderwerp van jouw brainstorm? Of wil je juist helemaal vrij denken in een zuurstofrijke omgeving? Zorg in elk geval voor een prettige ruimte, materiaal dat uitnodigt om tot associaties en ideeën te komen.  

In Apeldoorn zijn er diverse locaties waar je in de openlucht kunt brainstormen maar ook inspirerende locaties rondom diverse kennisthema’s. Hier vind je een overzicht van zeer uiteenlopende locaties in Apeldoorn die jouw brainstormproces op gang kunnen helpen.

Tip 2 geef duidelijke kaders waarbinnen vrij geassocieerd kan worden
Definieer duidelijk het probleem, maak het inzichtelijk en bekijk het van alle kanten. Verzand niet in details. Wat is het doel? Zorg voor een tijdslimiet zodat mensen gefocust blijven op het doel. Zet alle telefoons uit zodat het creatief proces niet verstoord wordt. Zoek binnen deze structuur in vrijheid naar oplossingen. Binnen gezette kaders is het makkelijker te associëren.

Tip 3 breng de ideeënstroom op gang 
Probeer te achterhalen wat jouw brainstormgroep al weet van het probleem en vul hierop aan. Maak bijvoorbeeld een inventarisatie van kernwoorden. Zo krijgt iedereen inzicht in wat het probleem is. Daag de brainstormgroep uit om ideeën te genereren.

Tip 4 geef de creativiteit een impuls wanneer dat nodig is 
Je kunt de kijk op een probleem soms verleggen door het te verpakken in een verhaal of te introduceren aan de hand van een object. Soms helpt het om  tussentijds nieuwe input te bieden om weer vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Tip  5 maak gebruik van passende werkvormen
Er zijn talrijke brainstormmethodes om te gebruiken in brainstormsessies. Door deze tactisch in te zetten en af te wisselen benader je het doel op verschillende wijzen. De kans op een vindingrijke en passende oplossing voor jou idee wordt daarmee groter. Zo is er Brainwriting, ieder schrijft zijn ideeën op en geeft die door aan een volgende die op zijn beurt ideeën opschrijft en weer doorgeeft aan de volgende. Een andere manier kan zijn door jouw collega’s te vragen hoe zij dit probleem in een ander tijdperk op zouden lossen.  Ook de “Ja, en..” methode zorgt voor synergie. Bij deze methode introduceer je een idee en geef je het door aan de andere deelnemers die het idee verder uitwerken en verder ontwikkelen. Wees creatief en kijk wat past bij jouw doel.

Tip 6 Zorg voor een inspirerende groepssamenstelling
Kies bijvoorbeeld voor brainstormen in twee of meer groepen die met elkaar als het ware een competitie aangaan. Of koppel extraverte en introverte mensen aan elkaar in duo’s. Doordat zij beiden op elkaar aangewezen zijn worden zij gedwongen om het probleem vanuit het perspectief van de ander te bekijken en is er ruimte voor ieders input. Ook kan het de moeite waar zijn mensen uit te nodigen die minder met het onderwerp te maken hebben waardoor ze een vrijere blik kunnen hebben.

Tip 7 neem afstand
Soms kan het ook helpen om tussendoor even afstand te nemen van het probleem (bijvoorbeeld tijdens een vergaderbreak). De rust helpt dan vaak om tot creativiteit te komen. Maar ook als je niet kiest voor een break is het goed om momenten in te lassen om een stap terug te doen en te kijken wat jullie gedaan hebben. Biedt ook de biedt ruimte om ideeën te testen en vrij te denken.

Tip 8 reflecteer en houdt een positieve open blik
Reflecteer op het creatieve proces door open vragen te stellen maar stel een oordeel uit. Tijdens een brainstorm sessie is geen idee te gek, blijf positief en keur geen idee op voorhand af. Zet hierbij ook zeker geen mensen te kijk die met ideeën komen die misschien onhaalbaar lijken. Een gerichte vraag op aangedragen ideeën (follow-up vraag) scherpt de ideeën aan. Ook de meest onhaalbare ideeën kunnen een opstapje zijn naar de uiteindelijke oplossing.

Tip 9 verzamel mogelijke oplossingen.
Pas in de laatste fase kun je aan de hand van vastgestelde criteria op zoek gaan naar de passende oplossing. Eventueel kun je op enkele oplossingen weer door associëren. Dit is bijvoorbeeld handig als je in sub groepjes gewerkt hebt.

Tip 10 Koppel terug
Wanneer er een oplossing is gevonden en deze wordt geïmplementeerd, deel dit dan ook met je deelnemers. Dit motiveert hen en maakt hun enthousiast om in de toekomst weer mee te doen met een brainstormsessie.

Hulp nodig bij het vinden van een geschikte locatie?

Neem contact met ons op en we helpen je graag!