menu

AVG

Privacyverklaring Apeldoorn Congresstad Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Apeldoorn Congresstad, gevestigd aan de Garderenseweg 134a in Uddel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: mei 2018.

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Apeldoorn Congresstad verwerkt persoonsgegevens wanneer u partnerschap aangaat met Apeldoorn Congresstad, diensten levert aan Apeldoorn Congresstad, persoonsgegevens zelfstandig aanlevert of gebruik maakt van diensten van Apeldoorn Congresstad. Apeldoorn Congresstad kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Voor- en achternaam
• Geslacht Functieomschrijving en werkgever 
• (Post)adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Waarom Apeldoorn Congresstad (uw) gegevens nodig heeft 

Apeldoorn Congresstad is een samenwerkingsverband van congres locaties in Apeldoorn. Ze houdt zich bezig met het integraal vermarkten van de stad en de locaties, met als doel het positief beïnvloeden van de associaties die de doelgroep van meeting planners met Apeldoorn heeft. Om dit doel te kunnen bewerkstelligen onderhoudt, initieert en verbindt Apeldoorn Congresstad de belanghebbende partijen. Apeldoorn Congresstad kan persoonsgegevens inzetten in het kader van: 

Informatievoorziening 
We houden u als relatie graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen rondom Apeldoorn en onze organisatie, via nieuwsbrieven, onze website en sociale kanalen. U geeft zelf aan via welke kanalen u geïnformeerd wilt worden door Apeldoorn Congresstad. Bent u partner van Apeldoorn Congresstad, dan ontvangt u automatisch B2B-nieuwsbrieven en uitnodigingen voor relevante, door Apeldoorn Congresstad georganiseerde evenementen. Wilt u liever niet gecontacteerd worden via bepaalde kanalen? Dan kunt u zich afmelden in de afmeldingsmogelijkheid die per kanaal is aangegeven.

Acquisitie
Bij het ondertekenen van een intentieverklaring, geeft u uw voorkeuren aan voor deelname betreffende diverse activiteiten. Als partner kunnen wij contact met u opnemen aangaande verkoop en communicatie- of marketingactiviteiten die aansluiten bij uw opgegeven voorkeuren. Deze acquisitie heeft als doel om de externe communicatie over Apeldoorn als stad te bevorderen.

Relatiebeheer
Ter bevordering van relatiebeheer kunnen we contact met u opnemen in de vorm van telefonisch contact, post of per e-mail. Wilt u uw voorkeuren wijzigen? Neem dan contact op met onze organisatie om uw wensen aan te geven. Dit kan per telefoon of mail. In het geval kunnen persoonsgegevens van ingeschreven personen gebruikt worden om contact op te nemen en de samenwerking te verbeteren door middel van partnerschap en/of samenwerkingen. Wilt uw voorkomen dat contact wordt opgenomen, dan kunt u dit aangeven door contact op te nemen met info@apeldoorncongresstad.nl. 

Optimalisering van dienstverlening
Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in onze manier van communiceren, kunnen wij u hiervan op de hoogte brengen ofwel om uw medewerking vragen. Dit ter bevordering van de dienstverlening van Apeldoorn Congresstad en het vermarkten van Apeldoorn als congresstad. Wij nemen in dit geval contact met u op per e-mail of telefoon (dit laatste enkel in geval van zakelijke partnerschap). Deze vorm van communicatie is verbonden aan uw aangegeven voorkeuren in de ontvangen communicatie. Wilt u dit soort berichten niet ontvangen, dan dient u zich af te melden voor de dienst waarmee dit contactmoment verbonden is.

Hoe lang Apeldoorn Congresstad uw gegevens bewaart 

Apeldoorn Congresstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens blijven bewaard zolang we u relevante informatie kunnen blijven bieden die overeenkomt met uw opgegeven voorkeuren. Eventuele betalingsgegevens en gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en verkoopadministratie dienen volgens de wet 7 jaar te worden bewaard voor de belastingdienst. Wij houden deze termijn aan. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De persoonsgegevens, verzameld door Apeldoorn Congresstad, zijn voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt, wanneer het doel van het gebruik bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen rondom specifieke partnerships of wanneer wij hiermee de dienstverlening kunnen verbeteren. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Apeldoorncongresstad.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren. 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Apeldoorn Congresstad bovengenoemde niet naleeft. Dat kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiligen 

Apeldoorn Congresstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@Apeldoorncongresstad.nl


Websitebezoek 

Voor de optimalisatie van online kanalen maakt Apeldoorn Congresstad gebruik van bezoekersinformatie via Google Analytics en statistieken aangeboden door sociale media. De volgende gegevens worden hierbij verzameld: 

• Duur van websitebezoek
• Pagina’s die zijn bezocht
• Het aantal bezoekers op onze website

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens. Google Analytics bewaart deze (anonieme) gegevens voor onbepaalde tijd.

Apeldoorn Congresstad is als volgt te bereiken: 

Adres: Vosselmanstraat 299 - 7311 CL Apeldoorn
Telefoon: +31 (0)6 86890520
Website: https://www.apeldoorncongresstad.nl
Email: info@apeldoorncongresstad.nl